sassico pricing icon

تور ترابزون

تومان۵,۲۸۰,۰۰۰


 • اتوبوس: V.I.P
 • تاریخ: ۱۰ خرداد
 • اقامت: ۵ روزه
 • هتل: از ۳ ستاره
sassico pricing icon

تور وان

تومان۱,۹۵۰,۰۰۰


 • اتوبوس: V.I.P
 • تاریخ: ۲۵،۱۸ خرداد، ۰۸،۰۱ تیر ماه
 • اقامت: ۴ روزه
 • هتل: از ۳ ستاره
sassico pricing icon

تور ارزروم

تومان۳,۷۵۰,۰۰۰


 • اتوبوس: V.I.P
 • تاریخ: ۰۳ و ۰۴ خرداد
 • اقامت: ۴ روزه
 • هتل: از ۴ ستاره