۱۴۰۱-۰۷-۰۲ ۱۲:۵۸ ب٫ظ

تور وان

نوع تور : زمینی

۴ شب و ۵ روز

تاریخ های رفت: ۲۹ تیر – ۴ ،۱۹ و ۲۶ مرداد

هتل

درجه

هرنفراتاق ۲ تخته

هرنفراتاق ۱ تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

Buyuk Urartu

۴*

۲.۹۵۰.۰۰۰

۳.۵۰۰.۰۰۰

۲.۹۵۰.۰۰۰

۲.۲۰۰.۰۰۰